Analiz fiyatlarımız 23 Ocak 2015 itibariyle değişmiştir. Değişiklikler için lütfen tıklayın.

 
 
|

PROFESYONEL ÇÖZÜM NOKTANIZ

DOKTOLAB, bilinçli üretim yapabilmeniz için gerekli olan toprak, bitki, gübre ve sulama suyu analizleri yapan Türkak’tan gübrede N-P-K analizleri kapsamında Akredite bir tarımsal analiz laboratuvarıdır.

Laboratuvarımızda gerçekleştirilen tüm analizler TS EN ISO/IEC 17025:2010 Standardına uygun olarak yapılmaktadır.

Bununla birlikte; analizler sonucunda toprak, bitki ve sulama suyundaki elementlerin miktarı belirlenerek, teknik bölümümüzün konusunda uzman Ziraat Mühendisleri tarafından gübreleme programları önerilmektedir.

DOKTOLAB olarak amacımız; güvenilir analiz sonuçlarımız ile verimli ve kaliteli bir hasat için üreticilerimize destek vermektir.


HABERLER & DUYURULAR

5 OCAK 2012

Laboratuvarımız TÜRKAK tarafından Akredite olmuştur. Akreditasyonumuz 28.12.2011 tarihi ile onaylanmıştır.

Böylelikle Laboratuvarımızın analiz hizmetlerinde, uluslararası kurallara uygun olarak bu hizmeti verdiği tescillenmiştir. Türkak Belgemiz için lütfen tıklayın.

2 ŞUBAT 2015

ÇKS'ye Kayıtlı Çiftçilere "Toprak Analizi" Şartı Getirilmesi

Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2010/10 No’lu Tebliğ, 07 Nisan 2014 tarih ve 27525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

8 Mayıs 2009 Tarih ve 27222 Sayılı Resmi Gazetedeki Tebliğe göre 50 dekar ve üzeri büyüklükteki araziler için kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilmiş Laboratuvarda Toprak analizi yaptırılması şartı getirildi.

Müracaat zamanı ÇKS’ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2014 tarihi ile 1/9/2014 tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz.
Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2014 tarihi ile 1/9/2014 tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder.

Her bir toprak analizi numunesinin 50 dekarlık alanı temsil etmesi nedeniyle; (Arazi toplamının 50’ye bölünmesiyle ortaya çıkacak sayının bir üst tamsayıya yuvarlanmasıyla bulunan numune sayısı destek hesabında dikkate alınacaktır.) Örneğin; 117 dekarlık alan için 3 adet toprak analizi yaptırılması durumunda alanın tamamı gübre desteğine tabi olacaktır. Bu alan için bir adet toprak analizi raporu getirilmiş ise sadece 50 dekarlık kısmı gübre desteğine tabi olacaktır. Şayet hiç toprak analizi raporu getirilmemiş ise bu alanın tamamı gübre desteğine tabi olmayacaktır.

Birden fazla üretim olması durumunda, her bir üretim çeşidi (1. üretim, 2. üretim vb.) ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Örneğin; bir arazideki 1. üretim çeşidinde ekilen alan toplamı 40 dekar, 2. üretim çeşidinde ekilen alan toplamı 60 dekar ise, sadece 2. üretimdeki alan için toprak analizi şartı aranacaktır. Eğer analiz yaptırılmamış ise, 1. üretimdeki 40 dekarlık alan dikkate alınacaktır. Analiz yaptırılmış ise, 1. üretim çeşidiyle 2. üretim çeşidinden her bir arazide destekleme tutarı daha yüksek olan dikkate alınacaktır.

2010 yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle yapılmış.

Ürün Grupları Mazot Desteği (TL/dekar) Gübre Desteği (TL/dekar)
Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları 3,1 4,3
Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze, meyve alanları 4,6 6
Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkiler alanları 7,5 7,5

DOKTOLAB olarak çok kıymetli çiftçilerimize diyoruz ki bir taşla iki kuş vurma fırsatı kaçırılmasın.

  1. Toprağa uygun ürün ve ihtiyaç olan gübre önerilerek bol ve kaliteli ürün elde edilir.
  2. Analiz parası cepten çıkmadığı gibi, neredeyse arazi büyüklüğüne bağlı olarak, analiz ücretinin 6 katı kadar devletten destekleme alınabilir.

Çiftçilerin yapacakları iş, vakit kaybetmeden tekniğine uygun 1 kg kadar toprak numunesini alıp kargo ile veya şahsen Bakanlıkça yetkili laboratuvara göndermektir. Çiftçilerin, Bakanlıkça yetkili laboratuvar tarafından onaylanmış EK-2'deki Toprak Analizi Formu ve Toprak Analiz Raporu ile birlikte İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Analiz Talep Formu için lütfen tıklayın.

"ÜRÜNÜZ BOL KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN."

2 ŞUBAT 2015

Nisan 2014 tarihli, 27075 sayılı resmi gazetede yayınlandığı üzere, ÇKS(Çiftçi Kayıt Sistemi)'ne kayıtlı olan ve toprak analizi yaptıran çiftçilere dekar başına 2,5TL destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Bir toprak numunesi 50 dekara kadar geçerlidir.

Bilgi: Toprak analizlerini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan laboratuvarlarda yaptıracak olan çiftçiler bu haktan yararlanabilmektedir.

ÇKS(Çiftçi Kayıt Sistemi) tebliği için lütfen tıklayın.
2 ŞUBAT 2015

Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 16.07.2014 tarih ve 2006/1 sayılı genelgesine göre Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından 21.08.2008 tarihinde laboratuvarımızın denetimi sonrasında laboratuvarımız Toprak - Bitki ve Sulama Suyu Analiz laboratuvarı olarak da yetkilendirilmiştir.

pdf Toprak - Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuarı yetkilendirme belgemizi görmek için lütfen tıklayın.

Laboratuvarımızın sahip olduğu diğer belgeler;

  1. TS EN ISO/IEC 17025:2010 Akreditasyon Sertifikası”(TÜRKAK 2011)
  2. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Analiz Kurum Laboratuvarı - Gübre analizlerinde piyasa denetimlerinde Bakanlık tarafından yetkili laborauvar